Kontakty

Recepce od 9:00 do 14:00

567 215 019      

 
Lenka Vaňhová, DiS.

vedoucí služby sociální rehabilitace
jedná se zájemcem o službu sociální rehabilitace

567 213 896

l.vanhova@vorjihlava.cz

Veronika Šourková, DiS.

vedoucí služby chráněné bydlení
jedná se zájemcem o službu chráněné bydlení

567 210 861

v.sourkova@vorjihlava.cz

Bc. Iva Skálová sociální pracovník 567 215 011 i.skalova@vorjihlava.cz

Renata Nápravníková

kreativní dílna, klub, outdoor 567 215 011 r.napravnikova@vorjihlava.cz
Adéla Tomášů, DiS. sociální pracovník 567 214 594

a.tomasu@vorjihlava.cz

Mgr. Danuše Sládková sociální pracovník 567 214 594

d.sladkova@vorjihlava.cz

Olga Bendová pracovník v sociálních službách 567 214 594  
Petra Kutilová peer konzultant 773 625 144  
Eva Vorálková peer konzultant 773 624 945  
Mgr. Martin Šťastný odborný garant, klinický psycholog, terapeut 567 552 147 m.stastny@pnj.cz
Mgr. Luděk Štěpánek externí terapeut 567 552 176  
Ing. Eva Kantorová ředitelka VOR Jihlava, z. ú. 567 213 700 e.kantorova@vorjihlava.cz


Máte zájem o více informací ?

Můžete nás kontaktovat
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Kompletní znění zde.