Aktuality

Dne 1. 4. 2020 započne plánovaný provoz CDZ v Jihlavě.


Služby prozatím nebudou poskytovány v plném rozsahu z důvodu těchto vládních nařízení:

Vyhlášení nouzového stavu:

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Omezení volného pohybu:

S účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky