Přehled realizovaných projektů

 • Pilotní projekt MATRA II – Program pro komunitní péči
  1998

 • MATRA II - Podpora kvality péče v psychiatrických léčebnách - propojování lůžkové a mimolůžkové péče v České republice
  1999 - 2001

 • Projekt VIDA CENTRA
  2001 - 2006

 • ACCESS 2000
  2002 - 2004

 • Nadace Civilia
  2003 - 2004

 • SROP - OTEVŘENÝ SVĚT - Centrum denních služeb "VOR"
  2003 - 2007

 • SROP - OTEVŘENÝ SVĚT - Centrum denních služeb "VOR", zavedení uceleného programu individuální podpory pro reintegraci do komunity
  2006 - 2008 • Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt
  1. 1. 2010 - 31. 3. 2013
 • Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt II
  23. 4. 2013 - 31. 12. 2014
 • Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt III
  1. 1. 2015 - 30. 9. 2015

 • Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt IV
  1. 6. 2016 - 31. 12. 2018

 

 


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In