Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.


Zapište si do kalendáře - na květen

úterý 7. května od 14,00 hodin: Kavárenské setkání - Posezení u Vážky
přijďte posedět společně s ostatními klienty a pracovníky VORu nad aktuálním programem na tento měsíc. Návrhy, připomínky, přání a nápady vítány!

čtvrtek 16. května od 10,00 hodin: Jarní turistická vycházka
Trasa bude cca 5 - 7 km, sraz ve VORu v 10,00 hodin. Půjdeme pěšky cestou necestou, až najdeme nějakou občerstvovnu - zde si dáme limo, čaj, kávu apod. V případě deště nepůjdeme, domluvíme náhradní termín. hlaste se u Renaty Nápravníkové

čtvrtek 23. května od 17,00 hodin: Přednáška v knihovně – „Zběsilá Čína“, Saša Ryvolová
Hluboká 1, Jihlava.
Pokud máte zájem, je třeba přijít kolen 16,45 hodin, abyste si sedli.

čtvrtek 30. května od 13,00 - do 15,00 hodin: Grilování na zahradě
Doneste si své buřtíky nebo naložené menší kousky masa, zeleninu, chleba, hořčici, kečup. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná !!!

 

 

 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:
https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

 

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s novým nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

 

***

Nezapomeňte stále posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

***


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2019 VOR Jihlava. z.ú. | Sign In