Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00 kreativní dílna
(Renata Nápravníková)
13,00-14,30 terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00 kreativní dílna (Renata Nápravníková), 13,30-14,30 zpívání pro radost (Lenka Vaňhová) - přerušeno v době letních prázdnin

Středa 9,30-11,30 Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek), 13,00-15,30 krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný), 14,00-14,45 výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00 kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00 podle domluvy program mimo CDS

od 13,00 vyhrazeno pro aktivity klientů (tanec, hry, svépomocné skupiny aj.) - po domluvě s pracovníky

Pátek
9,30-12,00 kreativní dílna (Renata Nápravníková)VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

 

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na červenec

středa 12. 7. 2016 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

 


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Sdružení VOR JIHLAVA, z. ú. hledá pro budovu organizace na adrese Komenského 36a v Jihlavě uklízeče/uklizečku.
Podrobnosti ke stažení zde.

***

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět.
Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

***

Sdružení VOR JIHLAVA, z. ú. hledá zájemce o službu chráněné bydlení. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat osobně nebo písemně na naší adrese: Komenského 36a, 586 01 Jihlava, emailem: v.sourkova@os-vor.cz nebo telefonicky: 567 210 861, 777 414 099.


 

 


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2016 Sdružení VOR Jihlava | Sign In