Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00: kreativní dílna
(R. Nápravníková)
13,00-14,30: terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková),
13,30-14,30: zpívání pro radost (L. Vaňhová)

Středa
9,30-11,30: Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek),
13,00-15,30: krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný),
14,00-14,45: výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00: kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00: kreativní dílna nebo program dle domluvy mimo budovu VORu (R. Nápravníková)
od 9.00: tvořivé dopoledne s dobrovolnicí Evou Svěrákovou
od 13,00: trénink paměti

Pátek
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková)

Zde si můžete stáhnout celkovou nabídku všech pravidelných aktivit služby sociální trehabilitace.


 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na květen

středa 3. května 2017 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 11. května  od  10,00 hodin: Jarní turistická vycházka do Ráje
Trasa bude cca 5 km, autobusem MHD do Ráje – jízdenka za 10,- Kč, sraz na spodním náměstí v 9,50 hodin, pak pěšky na Pančavu - zde si dáme limo, čaj, kávu, apod. V případě deště nepůjdeme, domluvíme náhradní termín. Hlaste se u Renaty Nápravníkové.

čvrtek 18. května od 9,00 hodin: Jednorázový kurz vaření – „svíčková“
Přihlášky u Veroniky, která vše upřesní.

středa 31. května od  8,30 - 16,00 hodin: Celodenní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou a na kozí farmu do Ratibořic.
CENA ZÁJEZDU: 350,- Kč částka je závazná a nebude vrácena při stornování z vaší strany, v případě nemoci je třeba za sebe najít náhradu.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (180,- Kč) + vstupné – kozí farma 60,- Kč + zámek 110,- Kč.
PŘIHLÁŠKY - zájemci se osobně přihlásí a zároveň
zaplatí Renaty Nápravníkové.

 

 


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

V pondělí 29. května odpadá skupina s Mgr. Šťastným (jednání na krajském úřadě o Reformě psychiatrické péče)

···

Dne 31. 5. 2017 bude ve VORu po celý den ZAVŘENO!!! Jedeme na výlet.

···

Dne 1. 6. 2017 bude z důvodu supervize zaměstnanců budova VORu otevřena pouze do 12.00.

···

ODPADÁ výuka anglického jazyka ve dnech 24. 5., 31. 5. a 7. 6. Další setkání se uskuteční až 14. 6. od 14.00

Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2017 Sdružení VOR Jihlava | Sign In