Program sociální rehabilitace

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti

 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na listopad

středa 7. listopadu od 14:00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

ve 14,30 bude následovat přednáška s besedou
na téma: ZÁVISLOST

Jak vzniká, principy závislosti, jak nás ovlivňuje, jak se léčí. Typy závislostí.
Připravil Mgr. Martin Šťastný.

čtvrtek 15. listopadu v 10:00 hodin: Návštěva Muzea Vysočiny
Výstava 100 let republiky

254 historických pohlednic Jihlavy. Sraz v 9,50hod. ve VORU

čtvrtek 29. listopadu v 17:00 hodin: Městská knihovna Jihlava
Přednáška Lenky a Václava Špillarových: Vietnam
Přednáškový sál, Hluboká 1. Vstup zdarma, sraz v 16,45 hodin.

 


Od 10. do 14.12.2018 bude ve Voru Vánoční týden.
Podrobnosti a časový rozvrh upřesníme začátkem Prosince – bude vám rozesláno e-mailem, vyvěšeno na webových stránkách, na facebooku, ve voru na nástěnce.


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace ke službám

 

***

Organizace nakládá s osobními a citlivými údaji klientů v souladu s novým nařízením EU 216/679 (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 2018.

***

Informace

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět. Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2018 Sdružení VOR Jihlava | Sign In