Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00: kreativní dílna
(R. Nápravníková)
13,00-14,30: terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková),
13,30-14,30: zpívání pro radost (L. Vaňhová)

Středa
9,30-11,30: Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek),
13,00-15,30: krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný),
14,00-14,45: výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00: kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00: kreativní dílna nebo program dle domluvy mimo budovu VORu (R. Nápravníková)
od 9.00: tvořivé dopoledne s dobrovolnicí Evou Svěrákovou
od 13,00: skupina sociálních dovedností (K. Opicová, I. Brychtová)

Pátek
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková)

Zde si můžete stáhnout celkovou nabídku všech pravidelných aktivit služby sociální trehabilitace.


 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na únor

středa 1. února 2017 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

středa 8. února v 18,00 hodin: Cestovatelské promítání - Stubaiské Alpy
RNDr. Milan Macháček 
V budově VŠPJ učebna P3, Tolstého 16, jihlava Sraz před školou 17,45 hodin.
Vstup zdarma.

čtvrtek 16. února ve 13,00 hodin: České korunovační klenoty
výstava k 670. výročí korunovace Karla IV. českým králem. Mistrovské repliky našeho nejcennějšího pokladu, dále repliky zbraní, oděvů, obuvi a mnohem více. Křížová chodba bývalého dominikánského kláštera, hotel Gustav Mahler.
Vstupné 65,- Kč, každý si platí sám, s sebou je třeba mít doklad o důchodu.
Sraz ve VORu ve 13,00 hod.

pondělí 27. února 13,00 - 15,00 hodin: Masopustní veselice ve VORU
OBLEČENÍ libovolné – nápadům se meze nekladou, alespoň malý náznak masopustní masky je nutný (například škraboška, klobouk, brýle, čapka,...)
Program: tanec, povídání si, soutěž, dobroty v kavárně,...

 

 


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

Aktivita "Zpívání pro radost" je dočasně přerušena. Bohužel nemáme v současné době nikoho, kdo by nás hudebně doprovodil. Pracujeme na vyhledávání vhodné osoby. Pokud sami o někom víte, ozvěte se nám prosím na 567 213 896.

•••

Dne 23. 2. 2017 bude ve VORu po celý den ZAVŘENO (supervize všech pracovníků).

Informace

***

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět.
Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2017 Sdružení VOR Jihlava | Sign In