Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00: kreativní dílna
(Renata Nápravníková)
13,00-14,30: terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00: kreativní dílna (Renata Nápravníková),
13,30-14,30: zpívání pro radost (Lenka Vaňhová)

Středa
9,30-11,30: Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek),
13,00-15,30: krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný),
14,00-14,45: výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00: kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00: kreativní dílna nebo program dle domluvy mimo budovu VORu (Renata Nápravníková)
od 13,00: skupina sociálních dovedností (tým sociálních pracovníků)

Pátek
9,30-12,00: kreativní dílna (Renata Nápravníková)

Zde si můžete stáhnout celkovou nabídku všech pravidelných aktivit služby sociální trehabilitace.VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

 

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na říjen

středa 12. října 2016 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

čtvrtek 13. října 11,00 - 17,00 hodin: KARTOFFELMARKT
„Obnovení tradice bramborových trhů v ulici Palackého“ Letos se znovuobnovený trh ponese v trochu jiném duchu. Namísto původního klasického trhu s brambory na setbu a konzumaci se dnešní Kartoffelmarkt zaměří na produkty z nich. Ať už půjde o brambory pečené v ohni, teplý grog nebo jedinečné domácí recepty, které může přinést na ochutnání kdokoliv z řad veřejnosti.
Vor se také zúčastní – budeme mít bramborový tatarák + toast

úterý 18. října Cestou necestou přes Zaječí skok
Odjezd z hlavního vlakového nádraží v 10,45 hodin - sraz v 10,30 tamtéž
Jízdné tam: 20 ,- Kč
Zpět pěšky po turistické značce 6,5 km na stanici trolejbusu „C“.
Než vyrazíme na zpáteční cestu, je možné se zastavit na polévku v místní restauraci U Golema.
Vezměte si pohodlné oblečení a obuv vhodnou na turistiku.
Kdo máte zájem, přihlaste se u Renaty.

čtvrtek 20. října od 10.00 hodin: výstava - DRAHÉ KAMENY ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY
Muzeum jihlava, Masarykovo nám.57/58
Českomoravská vrchovina je zdrojem mnoha druhů drahých kamenů, výstava ukáže geologické pozadí jejich vzniku a výskytu a bude prezentovat minerály – drahé kameny i výrobky z nich.
Sraz ve voru v 9,55 hod.

 


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace

***

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět.
Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 

Důležitá sdělení


Dne 28. 10. 2016 Státní svátek - ve VORu bude ZAVŘENO

Dne 1. 11. 2016 školení všech zaměstnanců - ve VORu bude ZAVŘENO

 Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2016 Sdružení VOR Jihlava | Sign In