Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00 kreativní dílna
(Renata Nápravníková)
13,00-14,30 terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00 kreativní dílna (Renata Nápravníková), 13,30-14,30 zpívání pro radost (Lenka Vaňhová)

Středa 9,30-11,30 Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek), 13,00-15,30 krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný), 14,00-14,45 výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00 kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00 kreativní dílna nebo program dle domluvy mimo budovu VORu (Renata Nápravníková)

od 13,00 skupina sociálních dovedností (tým sociálních pracovníků)

Pátek
9,30-12,00 kreativní dílna (Renata Nápravníková)

Zde si můžete stáhnout celkovou nabídku všech pravidelných aktivit služby sociální trehabilitace.VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

 

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na říjen

středa 12. října 2016 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

 


Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Informace

***

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět.
Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)

 

Důležitá sdělení


Dne 29. 9. 2016 bude ve VORu po celý den ZAVŘENO z důvodu pravidelného supervizního sezení všech zaměstnanců.

Dne 5. 10. 2016 bude budova VORu otevřena pouze do 12.00 z důvodu účasti všech zaměstnanců na plánované akci - "Den sociálních služeb" na Masarykově náměstí (od 13.00 do 17.00).


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2016 Sdružení VOR Jihlava | Sign In