Program sociální rehabilitace

Pondělí
9,30-12,00: kreativní dílna
(R. Nápravníková)
13,00-14,30: terapeutická skupina (Mgr. Martin Šťastný)

Úterý
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková),
13,30-14,30: zpívání pro radost (L. Vaňhová)

Středa
9,30-11,30: Arteterapie (Mgr. Luděk Štěpánek),
13,00-15,30: krizová ambulance (Mgr. Martin Šťastný),
14,00-14,45: výuka anglického jazyka (Roman Mezlík)

Od 14,00: kavárenské setkání ve VORu - každou první středu v měsíci

Čtvrtek
od 10,00: kreativní dílna nebo program dle domluvy mimo budovu VORu (R. Nápravníková)
od 9.00: tvořivé dopoledne s dobrovolnicí Evou Svěrákovou
od 13,00: skupina sociálních dovedností (K. Opicová, I. Brychtová)

Pátek
9,30-12,00: kreativní dílna (R. Nápravníková)

Zde si můžete stáhnout celkovou nabídku všech pravidelných aktivit služby sociální trehabilitace.


 


VZÁJEMNOST - OPORA - RADOST


Centrum denních služeb VOR

Žít život s duševní nemocí stojí hodně sil a vyžaduje nejen dobrou lékařskou péči, ale i pomoc při zvládání běžných i vyjímečných životních událostí.
Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.
Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby.

usoPreviewPopup

Zapište si do kalendáře - na leden

středa 4. ledna 2017 od 14,00 hodin: KAVÁRENSKÉ SETKÁNÍ
pravidelné setkání uživatelů a pracovníků VORu nad aktuálním programem. Názory, náměty a připomínky vítány.

pondělí 16.ledna od 10,00 hodin: Herní dopoledne
Zveme všechny, kdo si rádi hrají. Společenské hry, karty, pexeso, šipky.
Společně se zasmějeme, budeme mít lepší náladu.

čtvrtek 26. ledna v 17,00 hodin: AUSTRÁLIE: Ze Sydney do rudého středu
Václav a Lenka Špillarovi přednáší o své okružní cestě.
Sraz v 16,45 hodin před knihovnou (vstup zdarma). 
Přednáškový sál knihovny, Hluboká 1, Jihlava.

 

 


 

Aktuální program můžete také sledovat na našich facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/vorjihlava36

Důležitá sdělení

Informace

***

Nezapomeňte posílat svoje příspěvky do časopisu Jiný svět.
Příspěvky posílejte pouze v elektronické podobě. Kontaktiní osoba: Lenka Vaňhová (l.vanhova@os-vor.cz)


Mapa stránek | Přizpůsobit pro tisk | © 2008 - 2017 Sdružení VOR Jihlava | Sign In